Skolebestyrelse

I skolebestyrelsen samarbejder forældre, skolens personale og elever om udviklingen af skolen.

Skolebestyrelsen arbejde består bl.a. i at fastsætte principper for skolens virksomhed, f.eks. principper for undervisningens organisering og samarbejdet mellem skole og hjem.

Medlemmer af skolebestyrelsen

Formand

Louise Lønstrup Lund
Telefon: 28 77 77 08
E-mailadresse: louise-lund@live.dk

Jeg er mor til  Albert på 5. årgang.

Grunden til at jeg har valgt at sidde i skolebestyrelsen er at jeg gerne vil arbejde for at vores rigtig gode skole udvikler sig til at blive endnu bedre.  

Østervangsskolen har et engageret personale, der hver dag gør en kæmpe forskel for vores unger – Det er vigtigt, at vi om forældre støtter op om dem. Ligeledes er det vigtigt at vores lokale folkeskole er kendt og synlig i hverdagen og leve op til det fine motto ”helhjertet undervisning i fællesskab” som der står på facebook og Instagram – så bliver vi områdets førstevalg.

Næstformand

Heidi Hjortshøj Marcussen
Telefon: 42 72 50 86
E-mailadresse: juliushm123@gmail.com

Jeg er mor til Petrea som går i 5 b.

Jeg er meget aktiv fodboldmor i Randers Freja og Helsted boldklub.

Jeg vil som medlem af skolebestyrelsen være med til at der skabes fokus på trivsel for alle elever, vores børn skal tilbydes en skoledag, hvor der lægges vægt på muligheden for at udvikle både sociale og faglige kompetencer.  

Skolen skal være ramme om et lærings miljø hvor inklusion er i højsæde og rummelighed prioriteres højt.

Helhjertes læring i fællesskab skal opnås i tæt samarbejde mellem elever, lærer og forældre

Forældrerepræsentanter

Camilla Gade

Helle Ingerslev Kristensen

Dorthe Bjørnskov Væggemose
Telefon: 51 86 09 65
E-mailadresse: dorthev@daghoejskolen.dk

Jeg er mor til Mads, som går i M3 i specialafdelingen. Til dagligt arbejder jeg på Daghøjskolen i Randers primært inden for regnskab.

Jeg startede i skolebestyrelsen i august 2018, og blev valgt som formand i september 2019, samtidig har jeg fornøjelsen af at være forældrerepræsentant for specialafdelingen.

Østervangsskolens vision: "Helhjertet læring i fællesskab" passer rigtig godt på de værdier, som der hverdag bliver skabt af skolen, men den passer også rigtig godt på min opfattelse af, hvordan en skole skal være. Mit helt store fokus er, at eleverne skal føle sig trygge i deres skole, derved er der skabt en god base for trivsel og udvikling hos den enkelte. Eleverne skal glæde sig til at komme i skole hver dag!

Jeg er utrolig glad for at både elever og forældre udtrykker stor tilfredshed med Østervangsskolen og det arbejde skal vi fortsætte med, så vi bliver det fortrukne valg.

I er til enhver tid velkommen til at kontakte mig.

Heidi Schulz Petersen
Telefon: 27 50 99 94
E-mailadresse: heid3488@rksit.dk 

Jeg er mor til Anton (4.a) og Tilde (4.b), samt Bastian på 4 år. jeg er uddannet lærer og arbejder på Vesterbakkeskolen - en special skole i Randers. Jeg er tilknyttet udskolingen og er derudover læringsvejleder og læsevejleder på skolens pædagogiske læringscenter.

Jeg er i skolebestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til at støtte op om vores skole og det arbejde skolens personale yder dagligt. 

Kom gerne med forældrehenvendelser om både stort og småt, som jeg vil tage med på skolebestyrelsesmøderne - på den måde bliver det en skole for alle.

Ledelsesrepræsentanter

Peter Nellemann - Skoleleder
Telefon: 29 79 88 40
E-mailadresse: peter.nellemann@randers.dk

Grith Fagerberg Kristensen - Viceskoleleder
Telefon: 89 15 44 37
E-mailadresse: grith.fagerberg.kristensen@randers.dk

Medarbejderrepræsentanter

Ditte Rafn
Telefon: 61 27 62 33
E-mailadresse: ditt5162@rksit.dk

Martinella Bach
Telefon: 41 10 49 39
E-mailadresse: martinella.bach@oestervangsskolen.dk