Kontakt

Find kontaktoplysninger til skolen, ledelsen, teknisk og administrativt personale, SFO, juniorklub, specialafdelingen og fraværstelefonen.

Østervangsskolen
Dronningborg Boulevard 33
8930 Randers NØ
89 15 44 44
oestervangsskolen@randers.dk

Skoleleder
Peter Nellemann
89 15 44 40
peter.nellemann@randers.dk

Viceskoleleder og leder af Specialafdelingen
Anna Margrethe Østergaard
89 15 44 37
anna.margrethe@randers.dk

Indskolingsleder
Claus Kannegaard-Krogsholt
89 15 44 43
ck@randers.dk

Skolesekretær
Heidi Strandbygaard Haahr Lauridsen
89 15 44 44
heidi.lauridsen@randers.dk

Skolesekretær
Vivi Henriksen
89 15 44 44
vivi.henriksen@randers.dk

Serviceleder
Michael Hoberg Rasmussen
20 16 67 37 michael.hoberg.rasmussen@randers.dk

Servicemedarbejder
Dennis Deichmann Christensen
61 12 23 61 dennis.deichmann.christensen@randers.dk

Servicemedarbejder
Morten Lanng
61 12 14 32
morten.lanngranders.dk

Servicemedarbejder
Kjartan Høgh

Aftenpedel
Kim
61 12 21 66

Aftenpedel
Henry
61 12 04 87

Weekendpedel
89 15 69 69

Leder
Claus Kannegaard-Krogsholt
89 15 44 43
22 98 42 96
ck@randers.dk

Souschef
Lene Qvortrup Skov
89 15 59 25
21 99 53 21
lene.qvortrup.skov@randers.dk

Børnehuset Østervang
20 56 10 97

Leder
Claus Kannegaard-Krogsholt
89 15 44 43
22 98 42 96
ck@randers.dk

Souschef
Lene Qvortrup Skov
89 15 59 25
21 99 53 21
lene.qvortrup.skov@randers.dk

Juniorklubben
89 15 44 46
30 34 39 44

Juniorklubbens kontor
89 15 59 49

1.d og 4.d
Eftermiddag i SFO
30 52 06 74 

6.d og 6.e
Eftermiddag i SFO
30 52 06 61

8.d og 9.d
23 37 91 81

10.d
23 37 91 81
51 97 99 33 mellem kl. 7.20 og 7.30

8.d 9.d og 10.d = De unges klub
De er sammen om eftermiddagen
23 37 91 81 mellem kl. 14.00-16.00

Elevers sygdom skal meldes til skolen mellem klokken 07:45 og 08:00

Dette skal ske enten på SMS eller ved opkald til skolens kontakttelefon på:

23 48 41 63

Hvis du ønsker at kontakte Skoleafdelingen i Randers Kommune, kan du gøre det på boernogskole@randers.dk.

Bemærk, at beskeder, der indeholder personfølsomme oplysninger, ikke må sendes til ovenstående e-mailadresse.

Indeholder din besked personfølsomme oplysninger, skal den sendes som digital post.