Skoleskift

Da Østervangsskolen kun har til og med 6. klassetrin, skifter eleverne til en overbygningsskole, hvor de skal gå i 7.-9. klasse.

Eleverne på Østervangsskolen skifter efter 6. klasse til Rismølleskolen.

Formålet med skoleskiftet og inddelingen er, at de ældste elever placeres i fagligt stærke miljøer og de yngste elever i trygge og stimulerende børnemiljøer.

Mange elever kan profitere af at prøve at skifte miljø, møde nye lærere, der ser dem med nye øjne, samt få muligheden for at skabe nye venskaber. Samtidig er skiftet med til tydeligt at markere overgangen til overbygningen. 

Grundskolen – det stærke børnemiljø

Det, at grundskoleeleverne er adskilt fra overbygningseleverne, giver mulighed for etablering af børnemiljøer med en indretning, hvor de fysiske rammer og de pædagogiske muligheder er målrettet børn op til 12 år.

Børnemiljøerne sikrer en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via tryghed, forudsigelighed, kendte rammer og nære relationer.

I børnemiljøet er undervisnings- og fritidsdelen samlet, så der er helhed i barnets liv.

Overbygningsskolen – det stærke ungemiljø

De stærke udskolingsmiljøer for 7.-9. klasse sikrer langt flere muligheder for den enkelte unge.

 Alle elever vil være sikret et professionelt og stærkt udskolingsmiljø med flere spor på hver årgang, en bred vifte af valgfag at vælge imellem, linjefagsuddannede lærere, et styrket samarbejde med erhvervs- og ungdomsuddannelserne og muligheden for at danne venskaber ud fra interessefællesskaber.

Uddannelsesinstitutionerne har lettere ved at samarbejde med et færre antal overbygningsskoler, og dermed bliver det f.eks. også lettere at tilrettelægge individuelle praktik- og brobygningsforløb, som matcher den enkelte elevs behov. Samlet set skal ungemiljøerne således være med til at sikre, at Randers Kommune når målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.