Klasseforældreråd

Godt skole/hjem samarbejde er utroligt vigtigt for elever, personalet og forældre.

Forældrenes opbakning og interesse for arbejdet i den enkelte klasse har stor betydning for elevernes indbyrdes kontakt også uden for skoletiden. Undersøgelser har vist, at hvis forældrene har det godt sammen, så har børnene det som oftest også godt sammen - børn mobber ikke forældres venners børn.

Et klasseforældreråd er en kreds af forældre til børn i samme klasse eller gruppe. Klasseforældrerådets opgave er at styrke rammerne for klassens sociale liv og være medvirkende til at børn og forældre får gode fælles oplevelser, hvilket giver mulighed for et stærkere skole- og hjemsamarbejde.

Det er således vigtigt at klasseforældrerådet har fokus på at samle hele klassen og udbygge godt sammenhold imellem eleverne indbyrdes, men også i forældregruppen, samt at være et konstruktivt bindeled til klassens lærere og pædagoger, hvor den primære kontakt er til klasselæreren.

Hvis skolebestyrelsen skal i kontakt med den pågældende klasse kan kontakten gå igennem klasseforældrerådet.

Klasseforældrerådet kan sammen med klassens lærere være initiativtager til:

  • Oprettelse og drift af klassekasse. (En klassekassen er frivilligt indbetalte penge, som kan være med til at forsøde klassens liv – frikvarters legetøj, en is på udflugter, mm.)
  • Planlægning/afholdelse af møder og sociale arrangementer i klassen (som f.eks. spise aftensmad sammen på skolen, juleklippedag, fester, temaaftner, udflugter)
  • Afklaring af forældregruppens fælles holdninger og spilleregler (til eks. alkohol, rygning, sengetider, sund kost, beløbsstørrelse til gaver, hvem inviteres til fødselsdag, lommepenge ved udflugter, gå-hjem-tid efter fester)
  • Bringe andre vigtige/aktuelle emner på dagsordenen til forældremøder

Det er derfor vigtigt, at der dannes klasseforældreråd under hensyn til at:

  • Klasseforældrerådet består af mindst 4 forældre, men gerne flere (i specialklasserne aftales selv nærmere omkring antal)
  • Klasseforældrerådet vælges på skoleårets første forældremøde, og går på skift mellem forældrene. Det er en god idé kun at skifte 2 repræsentanter hvert år
  • Eleverne kan med fordel deltage i møderne fra 4. kl
  • Navne på de valgte forældre offentliggøres på ForældreIntra
  • Skolens lokaler kan benyttes til afholdelse af møder
  • Klasseforældrerådet kan med fordel kommunikere med hinanden på ForældreIntra

Såvel klasseforældrerådet som klasselæreren kan tage initiativ til at indkalde til møder, men det forventes at de kommunikerer sammen før udmelding til hele forældregruppen.

Skolebestyrelsen indbyder alle klasseforældreråd til et fælles møde først i skoleåret. Her vil dels være tid til at de enkelte klasseforældreråd kan planlægge årets gang, og dels mulighed for fælles inspiration og kontakt til skolebestyrelsen.

Det er vigtigt at være opmærksom på at klasseforældrerådene ingen formelle kompetencer har. Klasseforældrerådet er et samarbejdsorgan og skal, hvis de kontaktes om enkeltsager (f.eks. mellem elev-elev, elev-lærer, forældre-lærer), henvise til, at sådanne henvendelser skal ske til lærerne eller skolens ledelse.

Godkendt af skolebestyrelsen i marts 2018. Revideres senest d. 1. april 2020.