Trafikpolitik

Her kan du læse om Østervangsskolens trafikpolitik samt skolens indsatser i forhold til undervisningen i færdsel og trafik.

Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt, når eleverne bliver unge og voksne trafikanter.

Eleverne

Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter.

Elevkonkurrence: Hvert år afholdes en klassekonkurrence om, hvilken klasse der går/cykler flest dage i f.eks. en måned (september).

Færdselsundervisning i hele skoleforløbet. Vi skal have en undervisningsplan for alle klassetrin. Trinmålene efter 0., 3. og 6 klasse er bindende. Undervisningen udføres af den enkelte klasselærer i samarbejde med klassens andre lærere og færdselskontaktlæreren.

0. klasse: Rollen som fodgænger afsluttes med "gangprøven".

3. klasse: "Cyklen" er tema i en studieuge som afsluttes med "Den lille cyklistprøve".

6. klasse: Eleverne undervises såvel praktisk som teoretisk i at begå sig i trafikken. Forløbet afsluttes med "Den store cyklistprøve".

Forældre

Vi vil arbejde for, at forældre husker deres rolle som forbilleder i trafikken, og ønsker, at skolen har en synlig holdning om trafik.

Forældrene inddrages ved forældremøder, bl.a. ved dialog om deres ansvar og rolle som ”det gode eksempel”: Fart, seler, afsætning og cykelhjelm.

  • Første skoledag for de nye børnehaveklasser: Debat om trafikvaner – alt for mange børn bliver kørt i skole. Forældrene orienteres om, hvor vigtigt det er, at børnene lærer at færdes på egen hånd, og at det forventes, at forældre øver færdsel i trafikken med børnene. Desuden gives der information om skolepatruljen og "gå-prøven".
  • Omkring 3. klasse: Debat om trafikvaner. Forældre informeres om "den lille cyklistprøve", og at det forventes, at de øver med børnene, og at børnene i øvrigt møder med lovlige cykler og med cykelhjelme.
  • Omkring 6. klasse: Debat om trafikvaner. Forældre informeres om "cyklistprøven", og at det forventes, at de øver ruten med børnene, og at børnene møder med lovlige cykler og med cykelhjelme.
  • Færdselskontaktlæreren kan inviteres med til møderne.

Skolen vil fra tid til anden lave kampagner og events, der gør opmærksom på problemerne. Materiale og argumenter findes på sikkertrafik.dk/skolepolitik.

Eks.: Event om morgenen hvor der uddeles fiktive bøder til forældre, der ikke overholder parkeringsreglerne. Bøderne informer endvidere om mulige parkeringsmuligheder ved skolen.

Lærere

Vi vil arbejde for, at lærerne husker deres rolle som forbilleder i trafikken.

  • Biler skal parkeres på P-pladserne.
  • Ansatte, der skal krydse veje uden for skolen, skal benytte fodgængerovergangene.
  • På cykelture med klassen, skal læreren bruge cykelhjelm.
  • Skolens hjelme kan lånes af færdselskontaktlæreren.