Undervisning i specialafsnittet

I Østervangsskolens Specialafsnit kan børn gå i skole hele det undervisningsforløb, der er lagt ind under undervisningspligten.

Østervangsskolens Specialafsnit er delt op i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Fritidsdelens pædagoger deltager som ekstra støtte i undervisningen én til to dage om ugen.

Personalet deltager i relevante møder med socialrådgivere, læger og speciallæger, samt andre eksterne fagpersoner.

Børnene fordeles i klasserne efter hensyntagen til såvel alder som faglige og sociale kompetencer. Det tilstræbes, at klasserne hver især har det bedst mulige læringsmiljø og sociale fællesskab, og at børnene ikke skifter klasse mere end tre gange i deres skoleforløb.

Undervisningen foregår såvel individuelt som i fællesskab. Der tages udgangspunkt i hvert barns individuelle behov, og der arbejdes med nærmeste udviklingszone. For at kunne understøtte børnenes individuelle behov er undervisningen ikke så skarpt fagopdelt som i den øvrige skole. Undervisningen planlægges, så børnene modtager undervisning i den sværhedsgrad og fagbredde de kan profitere af. Samtidig lægges der i specialafsnittet stor vægt på at arbejde med sociale og praktiske kompetencer, som styrker barnets evne til at begå sig i hverdagen såvel på skolen som i nærmiljøet og omverdenen i øvrigt.

Børnene i Østervangsskolens specialafsnit bliver løbende evalueret i forhold til deres individuelle standpunkt.

Det er et vigtigt mål for specialafsnittets lærere og pædagoger, at eleverne skal være aktive og engagerede i undervisningen og glade for at gå i skole.