Skolens profil

Østervangsskolen er en skole for 0.-6. klasse. Skolen tilbyder specialundervisning fra 0.-10. klassetrin.

Helhjertet Læring i Fællesskab er det Østervangsskolen vil kendes på.

Østervangsskolen er en mellemstor skole med 400 elever fordelt på 0-6. klasse i almen og 0-10. specialklasse. Skolen er beliggende i Randers NØ, i bydelen Dronningborg.

Som skole har vi særligt fokus på at involvere eleverne i deres undervisning, høj faglighed og at skabe stærke fællesskaber på tværs af kultur og demografi.

Helhjertet

På Østervangsskolen har vi fokus på at engagere vores elever i deres undervisning. Derfor har vi fokus på elevinddragelse og projektbaseret læring. Vi har fokus på alternative læringsformer. Det har vi i dagligdagen, i fagdage på årgangene og fælles for hele skolen, gennem ture ud af huset og gennem leg og bevægelse.

For at udvikle dette er vi i gang med at arbejde med Problem- og Projektbaseret læring (PBL), som en måde at engagere og involvere eleverne i undervisningen og deres egen læring. Du kender måske den projektbaserede arbejdsform fra projektopgaver og emneuger, men også i mindre skala som små projekter i den enkelte lektion eller kortere forløb ønsker vi det ind i undervisningen.

Læring

Vi har fokus på, at eleverne bliver så dygtige, som de kan, og får den støtte de har brug for. Derfor har vi prioriteret, at have så en høj andel to-lærer-timer som muligt, især med fokus på de praktiske og musiske fag. Endvidere har vi vores faglige støttetilbud, Raketten og mellemformen Astronauterne. Derudover tilbyder vi Familieklasse en gang om ugen. I Familieklassen er der fokus på at understøtte den gode familiedynamik som en vej til at opnå øget trivsel og læring for eleven.

Et indsatsområde for skolen er den tidlige og systematiske læseindsats. Vi starter allerede læseindsatsen på 0. årgang i et tæt samarbejde med skolens læsevejledere. Vores kompetenceteam bestående af læse- og matematikvejledere følger børnenes læse-, stave- og matematiske udvikling gennem hele skoleforløbet. De screener for ordblindhed, tilbyder undervisning i brug af ordblindehjælpemidler, afvikler læseløft-forløb, tilbyder støtteforløb om regnestrategier og understøtter en generel udvikling af undervisningen i dansk og matematik. 

I fællesskab

Fællesskabet er centralt for trivsel, motivation og læring. Derfor arbejder vi på at skabe de bedste fællesskaber muligt. Det gør vi bl.a. på vores ugentlige morgensamlinger hvor hele skolen samles og synger i fællesskab.

Fællesskabet på tværs af skolen er vigtigt for os. Det arbejder vi med på fælles fagdage, hvor store og små arbejder sammen i forskellige aktiviteter på tværs af årgang, klasse og afdeling. Vi har legepatruljer hvor store børn hjælper de mindre med at have gode frikvarterer. Derudover har vi en lang række traditioner, hvor vi særligt vil fremhæve vores årlige skolefest.

Fællesskabet mellem de fagprofessionelle på skolen er ligeledes centralt for en god skole. Personalet er opdelt i årgangsteams, hvor pædagoger og lærere arbejder sammen om at lave den bedste skole for børnene. Vi laver årligt teamaftaler, som vi vil følger op på løbende og evaluerer for at sikre det bedst mulige samarbejde. Vi voksne har også brug for at lære, og derfor laver vi årligt prøvehandlinger i fag- og årgangsteams.