SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er et fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse. Der er pasningsgaranti for børn fra 0.-3. klasse.

Ønsker du at melde dit barn til Østervangsskolens SFO, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.

I Østervangsskolens SFO, Børnehuset, lægger vi vægt på at skabe gode rammer for leg og relationer. Børnene skal opleve, at tiden i SFO er deres egen tid, og at de i høj grad kan vælge til og fra ift. de aktiviteter, vi tilbyder. Der skal være gode muligheder for at fordybe sig i legen.

SFO’en er årgangsopdelt, så børnene vil blive præsenteret for alderssvarende tilbud i form af aktiviteter inden for bl.a. bevægelse, kreativitet og udeliv. Der vil også være aktiviteter på tværs af årgange.

Vi har et tæt samarbejde med juniorklubben.

Du kan også finde relevant information om Specialafdelingens SFO, Solstrålen her.

SFO’ens ledelse

SFO- og indskolingsleder
Lene Qvortrup Skov
Telefon: 21 99 53 21

SFO-souschef
Elisabeth Irma Würtz
Telefon: 29 13 68 67

Telefonnumre for SFO

   
Førskolen 29 38 31 82
SFO 29 38 31 82
Juniorklub 30 34 39 44
   

Det er vigtigt for vores arbejde at vide så meget som muligt om jeres barn og de forhold, det lever i. Vi sætter derfor stor pris på at kende til de ændringer i jeres barns liv, der kan have betydning. Ligeledes kan I forvente, at vi kontakter jer, hvis der er noget, vi gerne vil vide.

Er der spørgsmål, I gerne vil have besvaret, så henvend jer til jeres barns kontaktperson. Husk det er bedre at spørge for meget end for lidt.

Alle samtaler er naturligvis fortrolige.

Er jeres barn sygt, skal I ringe besked samme dag.

I løbet af året er der forskellige udflugter og arrangementer. Der informeres særskilt om dette.

Som forælder skal du være opmærksom på den jævnlige information om aktiviteter i SFO både på stuen og på ForældreIntra.

I specialafsnittets SFO, Solstrålen, er det væsentligt at sikre børnene små og overskuelige rammer. Det har betydning for, at børnene kan skaffe sig det nødvendige overblik og opleve en tryg hverdag i SFO’en.

Det pædagogiske arbejde i SFO’en tager sit udgangspunkt i hvert enkelt barns individuelle behov. Det betyder, at vi som udgangspunkt skaber den struktur rundt om hvert enkelt barn, der er behov for. På den måde mødes alle børnene i SFO’en ikke ens, men sådan som hvert enkelt barn har det bedst med.

  • Nogle børn har behov for at få meget struktur på tiden i SFO’en.
  • Nogle børn har ekstra stort behov for kontakt mellem skole og hjem.
  • Nogle børn har behov for ekstra støtte i det sociale rum.
  • Nogle børn skal have særlige aftaler for at styre fri af konfliktsituationer.
  • Nogle børn har behov for hjælpemidler i forbindelse med kommunikation.
  • Nogle børn kan med fordel træne forskellige sanser gennem leg, mens de er i SFO.

Personalet i specialafsnittets fritidsdel arbejder tæt sammen med personalet i undervisningsdelen for at sikre en naturlig overgang mellem skole og SFO, hvor der kan tages hensyn til, hvad barnet har oplevet i løbet af dagen.

Der samarbejdes ligeledes med andre eksterne samarbejdspartnere, som enten har betydning for barnets hverdag, eller kan bistå det pædagogiske personale med værdifuld viden til løsning af den pædagogiske opgave. Her kan nævnes skolepsykologer, socialforvaltning, høre- og talekonsulenter, læger og speciallæger mv.

Den vigtigste samarbejdspartner for personalet er naturligvis barnets forældre/forældremyndighedsindehavere.

Der udsendes et månedligt nyhedsbrev for hele Børnehuset og Juniorklubben. Heri kan man læse nyheder og generelle informationer.

De respektive årgange udsender særskilt information ift. aktiviteter og andre vigtige emner. Det kan både være information, der hænger synligt i SFO’en  samt elektronisk information på forældreintra. Det er derfor vigtigt som forældre, at holde sig opdateret ift. hvad der sker i SFO.

I SFO-tiden har vi mulighed for at anvende mange af skolens faciliteter såsom: musiklokale, festsal og begge gymnastiksale.

Vi disponerer sammen med Juniorklubben og special-SFO'en Solstrålen også over et stort udeområde, der omfatter skolegård, legeplads ved Pavillonen med bl.a. bålplads og lille kælkebakke, mini-asfaltbane kaldet "8’eren", stor fodboldbane og basketbane.

Vi har også mulighed for at tilbyde enkelte årgange svømning.

Da bybussen kører lige uden for vores dør, tager vi af og til på tur.

0. årgang har egne SFO-lokaler i børnehaveklasserne, mens 1. og 2. årgang holder til i ’Den gamle afdeling’. 3. årgang har lokaler i vores kælder.

Morgen: 06:30-08:00
Eftermiddag: 14:00-17:00
Skolefridage: 06:30-17:00

SFO'en har ferielukket i følgende perioder: 

  • Fra den 24.-31. december 
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
  • Grundlovsdag den 5. juni 
  • Uge 29 og 30

I ugerne 42, 7, 28 og 31 har vi fælles SFO med Rismølleskolen og Korshøjskolen, som afvikles i Pavillonen.

Morgenåbningen 06:30-08:00 foregår i fællesrummet i "Den gamle afdeling". Her er der mulighed for at spise medbragt morgenmad.

Hver dag fra 16:00-17:00 samles alle årgange igen i fællesrummet.

Udmeldelse sker enten gennem Den digitale Pladsanvisning.

Udmeldelse sker med en måneds varsel til d. 1. eller 15.