SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er et fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse. Der er pasningsgaranti for børn fra 0.-3. klasse.

Ønsker du at melde dit barn til Østervangsskolens SFO, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.

I Østervangsskolens SFO, Børnehuset, lægger vi vægt på at skabe gode rammer for leg og relationer. Børnene skal opleve, at tiden i SFO er deres egen tid, og at de i høj grad kan vælge til og fra ift. de aktiviteter, vi tilbyder. Der skal være gode muligheder for at fordybe sig i legen.

Alle børn fra 0.-3. klasse er sammen i SFO'en om eftermiddagen og præsenteres for alderssvarende tilbud i form af aktiviteter inden for bl.a. bevægelse, kreativitet og udeliv.

Vi har et tæt samarbejde med juniorklubben.

Førskole
Tlf.: 2938 3182

Fælles SFO
Tlf.: 4049 3270

SFO- og indskolingsleder
Lene Qvortrup Skov
Telefon: 2199 5321

SFO-souschef
Elisabeth Irma Würtz
Telefon: 2913 6867

Børnene skal selv trykke sig ind og ud på en touchskærm, når de kommer og går hjem. Det er vigtigt ,at der altid siges hej og farvel til en voksen.

Når børnene bevæger sig rundt mellem aktiviteter i løbet af SFO-tiden, skal de også markere det på skærmen. Erfaringen er, at de hurtigt får det lært.

Ved sygdom og andet fravær, er det vigtigt, at I giver besked via Aula. Dette gælder også i forhold til sendeaftaler og andre tilladelser.

Aula kan hentes som app og tilgås fra både pc og mobiltelefon.

Husk at opdatere dit barns elektroniske stamkort, hvis der er nyt telefonnummer, ny adresse eller ændrede tilladelser.

Det er vigtigt for vores arbejde at vide så meget som muligt om jeres barn og de forhold, det lever i. Vi sætter derfor stor pris på at kende til de ændringer i jeres barns liv, der kan have betydning. Ligeledes kan I forvente, at vi kontakter jer, hvis der er noget, vi gerne vil vide.

Er der spørgsmål, I gerne vil have besvaret, så henvend jer til jeres barns kontaktperson. Husk det er bedre at spørge for meget end for lidt.

Alle samtaler er naturligvis fortrolige.

I løbet af året er der forskellige udflugter og arrangementer. Der informeres særskilt om dette.

Som forælder skal du være opmærksom på den jævnlige information om aktiviteter i SFO både på stuen og på Aula.

I specialafsnittets SFO, Solstrålen, er det væsentligt at sikre børnene små og overskuelige rammer. Det har betydning for, at børnene kan skaffe sig det nødvendige overblik og opleve en tryg hverdag i SFO'en.

Det pædagogiske arbejde i SFO'en tager sit udgangspunkt i hvert enkelt barns individuelle behov. Det betyder, at vi som udgangspunkt skaber den struktur rundt om hvert enkelt barn, der er behov for. På den måde mødes alle børnene i SFO'en ikke ens, men sådan som hvert enkelt barn har det bedst med.

  • Nogle børn har behov for at få meget struktur på tiden i SFO'en.
  • Nogle børn har ekstra stort behov for kontakt mellem skole og hjem.
  • Nogle børn har behov for ekstra støtte i det sociale rum.
  • Nogle børn skal have særlige aftaler for at styre fri af konfliktsituationer.
  • Nogle børn har behov for hjælpemidler i forbindelse med kommunikation.
  • Nogle børn kan med fordel træne forskellige sanser gennem leg, mens de er i SFO.

Personalet i specialafsnittets fritidsdel arbejder tæt sammen med personalet i undervisningsdelen for at sikre en naturlig overgang mellem skole og SFO, hvor der kan tages hensyn til, hvad barnet har oplevet i løbet af dagen.

Der samarbejdes ligeledes med andre eksterne samarbejdspartnere, som enten har betydning for barnets hverdag, eller kan bistå det pædagogiske personale med værdifuld viden til løsning af den pædagogiske opgave. Her kan nævnes skolepsykologer, socialforvaltning, høre- og talekonsulenter, læger og speciallæger mv.

Den vigtigste samarbejdspartner for personalet er naturligvis barnets forældre/forældremyndighedsindehavere.

I løbet af året udsendes der nyhedsbreve for hele Børnehuset og Juniorklubben. Heri kan man læse nyheder og generelle informationer.

På Aula vil der løbende komme informationer om ture mv. Det er derfor vigtigt som forældre, at holde sig opdateret ift. hvad der sker i SFO.

I SFO-tiden har vi mulighed for at anvende mange af skolens faciliteter såsom musiklokale, festsal og begge gymnastiksale.

Vi disponerer sammen med juniorklubben og special-SFO'en Solstrålen også over et stort udeområde, der omfatter skolegård, legeplads "Pavillonen" med bl.a. bålplads og lille kælkebakke, miniasfaltbane kaldet "8'eren", stor fodboldbane og basketbane.

Vi har også mulighed for at tilbyde enkelte årgange svømning.

Da bybussen kører lige uden for vores dør, tager vi også af og til på tur.

Alle dage kl. 06.30-08.00

Mandag-onsdag kl. 14.00-17.00

Torsdag-fredag kl. 12.50-17.00

Skolefridage kl. 06.30-17.00

SFO'en har ferielukket i følgende perioder: 

  • Fra den 24.-31. december 
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
  • Grundlovsdag den 5. juni 
  • Uge 29 og 30

I ugerne 42, 7, 28 og 31 har vi fælles SFO med Rismølleskolen og Korshøjskolen, som afvikles i Pavillonen.

Morgenåbningen 06.30-08.00 foregår i lokalerne omkring det store køkken, og her er der tilbud om morgenmad (havregryn eller cornflakes).

Hver dag fra 16.00-17.00 samles alle børn i og omkring fællesrummet.

Udmeldelse sker enten gennem Den digitale Pladsanvisning.

Udmeldelse sker med en måneds varsel til d. 1. eller 15.