Faciliteter og lokaler

Her kan du læse om Østervangsskolens faciliteter som skolens bygning, udearealer og undervisningslokaler.

Skolens bygninger

Skolen er bygget i 1956 med flere senere tilbygninger hen over årene. Den seneste tilbygning tages i brug foråret 2019 og efterfølgende renoveres flere faglokaler. Indvendig og udvendig er den i pæn præsentabel stand, da den løbende vedligeholdelse har været prioriteret højt for at sikre børn og voksne et æstetisk og rent arbejdsmiljø og modvirke graffiti og lignende hærværk.

Skolen har ingen hal, men to gymnastiksale og én festsal, som er blevet indrettet til brug for forskellige boldspil og åben for skak og idrætsaktiviteter i pauserne. I kælderen er indrettet et rum til en daglig motorikundervisning. Svømmeundervisningen foregår på Nørrevangsskolen og Rismølleskolen.

Forhallen er indrettet med cafémiljø og støder op til festsalen.

På gangarealerne er der monteret bord/bænke-arrangementer med særlig arbejdsbelysning, der kan anvendes som ekstra arbejdspladser til fleksibel undervisning.

Administrationsgangen med personalerum, mødelokale og øvrige lokaler for eksterne samarbejdspartnere forbinder noget af Specialafdelingen med resten af skolen.

Undervisningslokalerne

Klasserne er samlet i afdelinger på gange i det omfang, det har været muligt.

I alle klasselokaler i almenskolen er der opsat IWB-tavler, og i specialafsnittet er der IWB tavler i tre af grupperne. For de ældste klasser er der opsat elevskabe til brug for bl.a. elevernes egne bærbare computere.

Der er i juni/juli 2007 blevet indrettet fælleslokaler for undervisning og fritid for 0. årgang. Førskolegruppen har sine egne lokaler i tilknytning til skolens SFO fra 1. marts til 1. juli.

Specialelever med svære generelle indlærings- og udviklings vanskeligheder har både til huse i almen afdelingen og i deres egen fløj, hvor der fælles lokaler til undervisning og fritid. SFO-afdelingen for de 13-17-årige er placeret i lokaler med afstand til resten af afdelingen.

Ud over hjemklasserne har n/t og "Håndværk og design" også IWB-tavler.

Elevernes skolemøbler

Skolens leverandør af skolemøbler har været den samme gennem flere år. Firmaet opfylder stillede krav til ergonomi og materialevalg.

Udearealerne

Udearealerne omfatter to grønnegårde, skolegård med en skulpturel legeplads og boldbane til basket og lettere boldspil, to legepladser, én fodboldbane og én basketbane i asfalt samt én tarzanbane.