Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Østervangsskolen.

Østervangsskolen arbejder aktivt for at den fysiske skolevej gøres mere sikker, så vi medvirker til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen.

Skolepatrulje

Hver morgen kl. 7:50-8:00 står fire af skolens ældste specialeleverer sammen med to voksne skolepatrulje ved fodgængerovergangen på Dronningborg Boulevard.

Skolepatruljeinstruktørerne er ansvarlige for organiseringen og oplæringen af de nye skolepatruljer i samarbejde med politiet.

Repræsentanter for skolepatruljen besøger børnehaveklasserne og fortæller om skolepatruljearbejdet.

Elever, lærere, forældre og beboere i lokalområdet skal respektere skolepatruljens anvisninger og opfordres i det hele taget til at bakke op om arbejdet.

Elevers brug af transportmidler i skoletiden

0.-5. klasse

Al transport foregår i fællesskab. Personalet arrangerer transportformen; hvorvidt man vælger at cykle, gå, køre med bus eller blive transporteret af forældre. Personalet skal i god tid orientere hjemmene via ForældreIntra/skriftligt.

Al transport på cykel foregår i følgeskab med en ansat. Det foregår i mindre grupper og med mindst to ansatte, når hele klasser/grupper er på tur.

6. klasse

Personalet kan lade eleverne møde direkte på en anden lokalitet end skolen og fra denne lokalitet også tage direkte hjem efter endt skoledag. Personalet skal via ForældreIntra/skriftligt orientere hjemmene i god tid før arrangementet og give oplysninger om:

  • hvor arrangementet afholdes.
  • hvornår arrangementet finder sted (ankomst/afgang).
  • hvor personalet, i forhold til arrangementet, befinder sig og på hvilke tidspunkter. Ved brug af cykler som transportmiddel er det er hjemmets ansvar, at cyklen er i ordentlig stand og uden nogen form for defekter.

Ved brug af cykler som transportmiddel er det er hjemmets ansvar, at cyklen er i ordentlig stand og uden nogen form for defekter.

Tilskud til transport til skole 

Eleverne har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde.

Hvis skolevejen er vurderet som trafikfarlig, bevilliges der dog gratis transport uanset skolevejens længde.

Ovenstående gælder kun, hvis eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole her.