Værdigrundlag

Helhjertet Læring i Fællesskab skaber de bedste rammer for børnenes læring og trivsel.

Helhjertet læring i fællesskab

Således lyder Østervangsskolens værdisætning

Alle mennesker har grundlæggende tre psykologiske behov for at trives og fungere: Autonomi, Kompetence og samhørighed. Det har vi oversat med helhjertet, læring og fællesskab.

Helhjertet

Mennesker har behov for at have hjertet med i alt hvad de laver. De har brug for at have medbestemmelse og medindflydelse på eget liv og læring. Derfor arbejder vi med at inddrage eleverne i deres egen læring, samt give dem medindflydelse på undervisningen.

Læring

Mennesker har behov for at opleve at de kan og lykkes med de opgaver der står foran dem. Vores elever har brug for at lykkes med at lære. Vi arbejder derfor med at tilpasse opgaver, og aktiviteter, til elevernes forskellige niveauer. Vi fokuserer på at udfordre alle elever i tilpas grad, at opmuntre og vise tillid til elevernes evner.

I Fællesskab

Mennesker har behov for at høre til og være en del af et ligeværdigt fællesskab. Vi arbejder derfor målrettet med accept, tolerance og relationer. Det gør vi både i mindre grupper i klasserne, i klassefællesskabet og bredt på hele skolen. Det gør vi f.eks. i ugentlige fællessamlinger, trivselsdage, skolefestuge og meget mere.

Værdisætningens teoretiske baggrund

Vores ønske var at skabe en værdisætning, der rummer læring og trivsel - både fagligt og socialt. Sætningen Helhjertet Læring i Fællesskab kommer fra Edward Deci og Richard Ryans motivationsteori. Vi har oversat autonomi med helhjertet, kompetence med læring og samhørighed med fællesskab. Teorien bygger på mere end 40 års forskning og er en omskrivning og fortolkning af de tre beskrevne behov.