Førskole

Førskole er et tilbud, der sikrer sammenhæng fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Børnene går i førskole fra 1. marts til skolestart i august.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

I maj måned har børnehaven og skolen/SFO’en en overleveringskonference, hvor der videregives relevante informationer om det enkelte barn, og der vil også være besøgsdage i skolen for de kommende børnehaveklassebørn. Her arbejder børnene sammen med deres kommende børnehaveklasseleder. Fra nogle børnehaver følger der også en pædagog med børnene i skole i disse dage.

Der tilstræbes ligeledes at sikre en glidende overgang fra børnehave til SFO'en. Det er dog frivilligt at flytte barnet til SFO inden skolestart.

Førskolegruppen på Østervangsskolen

Førskolegruppen kører fra 1. marts til 31. juli.

Førskolegruppen holder til på skolen i egne lokaler med god plads og flere små rum. Gruppen har lokalerne for sig selv. Førskolen har selvstændig morgenåbning og lukker om eftermiddagen fra 16.00 sammen med SFO'en.

Derudover har førskolegruppen egen legeplads, egne pædagoger, som følger dem til og med 3. klasse, og eventuelt også pædagogmedhjælpere/pædagogstuderende afhængig af det endelige børnetal.

Formålene med førskolegruppen

Primære formål:

  • At skabe relationer imellem børn, forældre og personale, primært de ”nære” pædagoger, men naturligvis også i forhold til de kommende børnehaveklasseledere
  • At skabe tryghed ved de fysiske rammer og skolens miljø generelt
  • At skabe grobund for, at børnene føler forpligtigelse overfor fællesskabet og kan indgå heri.
  • At give plads til leg for derigennem at udfordre børnenes fantasi og kreativitet og skabe grundlaget for læringsstile
  • At optimere børnenes skoleparathed i forhold til Østervangsskolens læringsmiljø
  • At personalet lærer børnene at kende i skolemiljøet.

Sekundære formål:

  • At give børnene kendskab til de fysiske rammer for børnehaveklasserne, SFO’en og skolen som helhed
  • At give børnene kendskab til deres kommende skole via kammerater fra de ældre årgange