Indskoling

Indskoling foregår fra 0.-3. klasse. I indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Efter børnehave/førskole starter barnet i 0. klasse (børnehaveklasse). 0. klasse er et forberedende år, hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. 0. klasse bygger bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og skolens fagopdelte undervisning.

Fra 1. klasse begynder barnet at have fagopdelt undervisning. Se hvilke fag, dit barn skal have i indskolingen.

Det udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen gør det muligt at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese børn med behov for en særlig indsats.

Faglighed i indskolingen på Østervangsskolen

Vi har glade børn – plads til meget leg.

I indskolingen er der meget fokus på læseindlæringen.

I børnehaveklassen arbejdes der med bogstaver og lyde – altså den første læsning.

Børnehaveklassebørnene screenes motorisk.

Der er skakundervisning i alle klasser - og frikvartersskak hver dag.

Der arbejdes aktivt med social træning med fokus på trivsel.

Bevægelse indgår som en del af fagene.