Læringscenter

Det pædagogiske læringscenter skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag.

Det centrale ved læringscentret er udvikling og understøttelse af læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt understøttelse af lærere og pædagogers fokus på læreprocesser og læringsresultater.

Hvad er et læringscenter?

Læringscentret var før i tiden (og er nogle steder stadig) kendt som skolebiblioteket.

Betegnelsen "det pædagogiske læringscenter" signalerer et fokusskifte for læringscentrets aktiviteter. Hvor den tidligere bekendtgørelse for læringscentret fokuserede på en række servicefunktioner, er der nu fokus på læringsrettede aktiviteter.

Skolens pædagogiske læringscenter er en central del af skolens læringsmiljø. Dets fornemste opgave er at fremme elevernes selvaktivitet, lære- og læselyst, styrke og udvikle både pædagogisk nytænkning og eksisterende områder samt yde pædagogisk vejledning til såvel skolens elever som det pædagogiske personale.

Det pædagogiske læringscenter stimulerer alle sanser. I dagligdagen fungerer det som klasseværelsets forlængede arm, hvor der søges informationer, produceres og præsenteres opgaver samt lånes og læses bøger for læringens, oplevelsens og interessens skyld.

Østervangsskolens læringscenter

Læringscentret er behjælpeligt med, at elever og lærere har de materialer, der er brug for i undervisningen. De materialer, vi ikke selv har, lånes fra andre skoler og samlinger.

I forbindelse med temauger, emnearbejder samt projektopgaver tilstræber vi at yde den hjælp, der er brug for.

Alle klasser besøger læringscentret en gang hver uge, hvor børnene låner bøger til fritidslæsning.

Vi ønsker at være et læringscenter, der bliver brugt, hvor der er aktiviteter i gang, og hvor alle føler sig velkomne og godt tilpas.

Læringscentrets indretning

På Østervangsskolen har vi et dejligt lyst og rummeligt læringscenter, der ud over vores bogsamling også kan tilbyde mange edb-arbejdspladser med netadgang. Til læringscentret er der tilknyttet to edb-lærere, der udbyder korte kursusforløb for skolens elever.

Vi har nogle arbejds- og læsehjørner, da vi ønsker at være et sted, hvor børn og voksne både kan arbejde og hygge sig.