Læringscenter

Skolens pædagogiske læringscenter – tidligere kendt som skolebiblioteket – er en central del af skolens læringsmiljø.

På Østervangsskolen har vi et dejligt lyst og rummeligt læringscenter, der ud over vores bogsamling også kan tilbyde mange edb-arbejdspladser med netadgang. Til læringscentret er der tilknyttet to edb-lærere, der udbyder korte kursusforløb for skolens elever.

Vi har nogle arbejds- og læsehjørner, da vi ønsker at være et sted, hvor børn og voksne både kan arbejde og hygge sig.

Læringscentret er behjælpeligt med, at elever og lærere har de materialer, der er brug for i undervisningen. De materialer, vi ikke selv har, lånes fra andre skoler og samlinger.

I forbindelse med temauger, emnearbejder samt projektopgaver tilstræber vi at yde den hjælp, der er brug for.

Alle klasser besøger læringscentret en gang hver uge, hvor børnene låner bøger til fritidslæsning.

Vi ønsker at være et læringscenter, der bliver brugt, hvor der er aktiviteter i gang, og hvor alle føler sig velkomne og godt tilpas.