Kost og sundhed

Østervangsskolen bestræber sig på at leve op til Randers Kommunes sundhedspolitik og sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Kost- og bevægelsespolitik

Formål

 • På Østervangsskolen skal eleverne have mulighed for at indtage en varieret og ernæringsrigtig kost i skole/SFO tiden.
 • At fremme elevernes mulighed for at træffe sunde valg på baggrund af viden og indsigt om sund kost.
 • At medvirke til, at eleverne på længere sigt får sunde spisevaner.
 • At bevægelse bliver en naturlig del af hverdagen, såvel i undervisningen som i de daglige pauser.

Begrundelse

 • Sunde og mætte elever fungerer bedre fysisk, psykisk og socialt.
 • Hensigten med den sunde kost er at optimere den enkelte elevs energiniveau og koncentrationsevne.
 • Det vil medføre bedre trivsel og bedre vilkår for læring.
 • Slik, sodavand og tilsvarende usunde mad- og drikkevarer fremmer ikke koncentrationen og frabedes i dagligdagen.
 • Børn der bevæger sig og bruger deres krop, får et sundere liv såvel fysisk, som psykisk og socialt

Ansvar

 • Det er forældrenes ansvar, at deres børn medbringer gode og ernæringsrigtige madpakker i skolen/SFO.
 • Skolen/SFO medvirker til at udvikle elevernes forudsætninger for at tage vare på egen og andres sundhed ved at inddrage sundhedsemner/uger på de forskellige årgange.
 • Skolen tilbyder omdeling af skolemælk og mulighed for koldt drikkevand.

Den daglige praksis

Morgenmad

 • Skolen forventer, at eleverne har spist et sundt og nærende morgenmåltid inden de kommer i skole. Hvis eleverne har svært ved at spise morgenmad hjemme, kan de medbringe frugt/ brød, som kan spises lige før skolestart. SFO tilbyder ikke morgenmad til børn i morgenmodul men tilbyder, at man kan medbringe morgenmadsprodukter og have til at stå i SFO. Det kan være havregryn, mysli, minifras, A-38 (eller andre produkter uden sukker) med drys/mysli, frisk frugt. Mælk hertil skal også medbringes og kan stå i SFO køleskab.
 • Ønsker børnene at nyde andre morgenmadstyper, skal de spise hjemmefra.

Spisepauser

 • Børnene skal medbringe en lille madpakke eller frugt til pausen efter 1. modul.
 • I spisepausen kl. 11.15 - foregår spisning samlet i klasseværelset med en lærer/pædagog til stede. Der skal være ro til at spise.
 • I SFO spises ”frugt” mellem kl. 14.00 – 14.30. Der er fokus på dette mellemmåltid, da det har stor betydning for, hvordan resten af barnets dag forløber. Barnet kan eksempelvis medbringe: grove knækbrød, frugt, grovbolle, ekstra rugbrødsmad, grøntsager(gulerod-agurk-tomat-peberfrugt).

Madbestilling

 • Østervangsskolen har et samarbejde med Skolemad.nu. På hjemmesiden kan elever og personale kan bestille mad fra dag til dag.
 • Maden afleveres på skolen i tasker som hentes af klassens duks, sammen med skolemælken.

Drikkevarer

 • Det skal være muligt at lave en abonnementsaftale gennem Mejerikontoret og mejeriselskabet Arla, så man hver dag får leveret frisk mælk på skolen.
 • En evt. drikkedunk er til vand.
 • Frisk koldt drikkevand kan hentes i drikkevandsfontænerne.

Fødselsdage

 • Klassens forældre aftaler, om der skal medbringes noget spiseligt på fødselsdage. Skolen opfordrer til, at der også her kan tænkes sundt.

Skole/SFO arrangementer

 • Ved arrangementer og bespisning på skolen tænkes i sunde produkter. Dog dispenseres ved festlige lejligheder (der må gerne være forskel på hverdag og fest).
 • Der skal her udvises hensyn til allergikere og overvægtige elever.

Bevægelse

 • Der er indarbejdet bevægelse i undervisningen hver dag
 • Der er mulighed for at lege og bevæge sig i de daglige pauser.
 • Vi har legepatrulje som organisere og igangsætter aktiviteter i pauserne.

Sundhedsudvalg

På Østervangsskolen nedsættes et sundhedsudvalg som består af:

 • Repræsentant fra skoleledelsen
 • Repræsentant fra elevråd
 • Repræsentant fra skolebestyrelsen
 • Repræsentant fra medarbejderne
 • Skolens sundhedsplejerske

Sundhedsudvalgets opgave er:

 • Løbende at vurderer og udvikle Boden og dens udbud, priser, hygiejne, atmosfære, regler og evt. nye tiltag.
 • At sikre at der på skolen arbejdes på en fælles forståelse af sund/usund mad blandt elever, personale og forældre.
 • Sundhedsudvalget refererer til skolebestyrelsen og skolens ledelse.

Information til forældrene

Nye forældre på skolen skal gøres bekendt med kostpolitikken.

Links med råd om sund kost: